ASTRONOMICZNE SYMULACJE

Obserwacja Długości Dnia, Symulator Pór Roku (NAAP),
Symulator Faz Księżyca (NAAP)

Dla uruchomienia symulatorów na swoim komputerze, pobierz je z:

Obserwacja Długości Dnia

Pokazuje ilość "godzin długości dnia" dla obserwatorabędącego na określonej Szerokości Geograficznej. Jest to ważny czynnik wpływający na pory roku.

Ta symulacja jest częścią modułu "Współrzędne i Ruch" z projektu "ClassAction", zbioru "think-pair-share" zagadnień i zasobów dla Edukacji Astronomicznej.

Dla przykładu: szerokość geograficzna dla Niesiołowic = 54.2° N
dla szerokości geograficznych południowych należy wprowadzić znak minus ( - ) przed wartością

 

Symulator Pór Roku (NAAP)

Pokazuje wzajemną geometrię Ziemi i Słońca w ciągu roku, demonstrując jak pojawiają się Pory Roku. Symulator pozwala na orbitale i przestrzenne pokazanie przemieszczania się Ziemi i Słońca skutkujące pojawianiem się Pór Roku (dla obserawatora znajdującego się na szerokości geograficznej = 10.0° N)

Ta symulacja jest częścią modułu "Współrzędne i Ruch" z projektu "ClassAction", zbioru "think-pair-share" zagadnień i zasobów dla Edukacji Astronomicznej.

Symulator Faz Księżyca (NAAP)

Demonstruje zależność pomiędzy pozycją Księżyca na jego orbicie, jego fazą i jego pozycją na "niebie obserwatora" w różnych godzinach doby

.


Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!